Γ' Λυκείου

  • Διαγωνίσματα: τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Θετικων Σπουδών

άββατο 5 Οκτωμβρίου 2019    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 19 Οκτωμβρίου 2019    Φυσική

Σάββατο 2  Νοεμβρίου 2019    Μαθηματικα

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019    Χημεία

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019    Βιολογια 

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020    Φυσική

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020    Μαθηματικα

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020    Χημεία

Σάββατο 21  Μαρτίου 2020    Βιολογια

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

Σάββατο 5 Οκτωμβρίου 2019    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 19 Οκτωμβρίου 2019    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 2  Νοεμβρίου 2019    Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019    Ιστορια

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019    Κοινωνιολογια 

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020    Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020    Ιστορια

Σάββατο 21  Μαρτίου 2020    Κοινωνιολογια

Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Σάββατο 5 Οκτωμβρίου 2019    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 19 Οκτωμβρίου 2019    Μαθηματικα

Σάββατο 2  Νοεμβρίου 2019    ΑΟΘ

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019    ΑΕΠΠ

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020    Μαθηματικα

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020    ΑΟΘ

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020    ΑΕΠΠ

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική