Γ' Λυκείου

  • Διαγωνίσματα: τρίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Θετικων Σπουδών

Σάββατο 2 Οκτωμβρίου 2021    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο  9  Οκτωμβρίου 2021    Φυσική

Σάββατο 16 Οκτωμβρίου 2021    Μαθηματικα

Σάββατο 23 Οκτωμβρίου 2021    Χημεία

Σάββατο 30  Οκτωμβρίου 2021    Βιολογια 

Σάββατο 2 Απριλιου 2022    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο  9  Απριλιου 2022     Φυσική

Σάββατο 16 Απριλιου 2022   Μαθηματικα

Σάββατο 23 Απριλιου 2022    Χημεία

Σάββατο 7  Μαίου 2022   Βιολογια

 

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σάββατο 2 Οκτωμβρίου 2021   Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 9  Οκτωμβρίου 2021    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 16  Οκτωμβρίου 2021    Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 23 Οκτωμβρίου 2021      Ιστορια

Σάββατο 30  Οκτωμβρίου 2021   Λατινικα

Σάββατο 2 Απριλιου 2022    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 9  Απριλιου 2022    Αρχαια Αγνωστο

Σάββατο 16 Απριλιου 2022   Αρχαια Γνωστο

Σάββατο 23 Απριλιου 2022   Ιστορια

Σάββατο 7  Μαίου 2022   Λατινικά

 

Οικονομικών Σπουδών και Πληροφορικής

Σάββατο 2 Οκτωμβρίου 2021    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο 9  Οκτωμβρίου 2021   ΑΟΘ

Σάββατο 16 Οκτωμβρίου 2021    Μαθηματικα

Σάββατο 23 Οκτωμβρίου 2021   ΑΕΠ

Σάββατο 2 Απριλιου 2022    Νεοελληνική Γλώσσα - Εκθεση

Σάββατο  9  Απριλιου 2022     ΑΟΘ

Σάββατο 16 Απριλιου 2022   Μαθηματικα

Σάββατο 23 Απριλιου 2022    ΑΕΠ

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική