Α' Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου
  • Διαγωνίσματα: δίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σάββατ 1 Οκτωβρίου 2022 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  8  Οκτωβρίου 2022 Μαθηματικά
Σάββατο 15  Οκτωβρίου 2022    Αρχαία
Σάββατο 22  Οκτωβρίου  2022 Φυσική
Σάββατο 1 Aπριλίου 2023  Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο  8  Aπριλίου 2023  Μαθηματικά
Σάββατο 15  Aπριλίου 2023  Αρχαία
Σάββατο 22  Aπριλίου 2023  Φυσική

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική