Α' Γυμνασίου

Α' Γυμνασίου
  • Διαγωνίσματα: δίωρα διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

  • Διόρθωση – Παρουσίαση Διαγωνισμάτων: Η διόρθωση των διαγωνισμάτων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι έμπειροι καθηγητές του φροντιστηριου Κύβος παρουσιάζουν σε όλο το τμήμα τις απαντησεις του διαγωνίσματος και εξηγούν στον κάθε μαθητή τα λάθη του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΥΒΟΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σάββατ 5 Οκτωβρίου 2019 Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 Μαθηματικά
Σάββατο 19  Οκτωβρίου 2019    Αρχαία
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019 Φυσική
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2020  Νεοελληνική Γλώσσα
Σάββατο 14  Μαρτιου 2020 Μαθηματικά
Σάββατο 21 Μαρτιου 2020 Αρχαία
Σάββατο  28   Μαρτιου 2020 Φυσική

* Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική